en son ne zaman zam aldınız
15 yılı doldurma
Diğer sorularınız
zamanında ücret ödemesi
mesai ödemeleri
sgk primleri düşük gösteriliyor
psikolojik yıldırma

''İşçinin emeğinin hakkını alnının teri kurumadan ödeyiniz''

                                                               Hadis-i Şerif