top of page
en son ne zaman zam aldınız
15 yılı doldurma
Diğer sorularınız
zamanında ücret ödemesi
mesai ödemeleri
sgk primleri düşük gösteriliyor
psikolojik yıldırma

''İşçinin emeğinin hakkını alnının teri kurumadan ödeyiniz''

                                                               Hadis-i Şerif

 

bottom of page